Taal

Aanpak taalachterstanden

Primair en voortgezet onderwijs

Taal staat centraal in ons onderwijs. Om taalachterstanden te voorkomen of weg te werken, moeten verschillende facetten van die ontwikkeling aandacht krijgen: lezen en schrijven, maar ook de mondelinge taalontwikkeling. Er zijn allerlei werkwijzen en programma’s die hierbij behulpzaam kunnen zijn.

Wat is bekend over de aanpak van taalachterstanden?

Hoe kunnen we de taalontwikkeling stimuleren om leerachterstanden weg te werken? Overzicht van effectieve werkwijzen, met aandacht voor woordenschat, technisch en begrijpend lezen en leesmotivatie. Maar ook mondelinge taal verdient aandacht, want dit staat aan het begin van de taalontwikkeling. Het overzicht maakt duidelijk welke ingrediënten een inhaalprogramma kansrijk maken. De nadruk ligt op het primair onderwijs, ook het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs komen aan bod.

Lees een overzicht van wat we weten uit onderzoek

Vragen uit de onderwijspraktijk

De Kennisrotonde is een uniek loket voor de snelle beantwoording van vragen uit en over het onderwijs. Onderstaande vragen zijn eerder gesteld over dit thema. Jouw vraag niet beantwoord? Stel hem op www.kennisrotonde.nl.

Nu: extra snel antwoord op jouw kennisvraag

Krijg extra snel antwoord op jouw vraag over kansrijke interventies om vertraging door de Coronamaatregelen in te lopen.

Verder verdiepen op dit thema

Hieronder vind je een selectie van uitgebreidere handboeken, wetenschappelijke studies en andere verdiepende kennisbronnen. Deze sectie bevat alleen bronnen die aanwijzingen bevatten voor effectieve aanpakken.

Mogen we je iets vragen?

Ga je deze informatie gebruiken in het onderwijs?
Wat vind je van de leesbaarheid van deze pagina?
In welke onderwijssector werk je?
Wil je nog iets anders kwijt? Laat het ons weten via het feedback-formulier, of vul voor één of meerdere pagina's onze vragenlijst in.

Wil je weten hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen? Lees dan de privacyverklaring.

Onderwijsprofessionals staan aan het roer
Onderwijskennis.nl bundelt thematisch kennis uit onderzoek over kansrijke interventies om leerachterstanden in te lopen. Het overzicht biedt echter geen handreiking voor welke interventie scholen zouden moeten kiezen. Bij deze keuze staan onderwijsprofessionals zelf aan het roer. Zij kunnen het beste inschatten welke interventies passen bij het onderwijs dat al wordt aangeboden en weten het beste wat leerlingen nodig hebben.

Aanvankelijk staat op Onderwijskennis.nl een aantal interventies uitgelicht die op korte termijn relevant zijn. Om te ondersteunen bij een duurzame investering in onderwijsontwikkeling, volgt later meer kennis met langetermijnperspectief. Ook wat niet effectief is, komt aan de orde.

Colofon
Headerafbeelding: Richard Brocken/Hollandse Hoogte