Alle thema's op onderwijskennis.nl

Wij hebben voor jou op diverse thema's bundelingen gemaakt van relevante content. Een overzicht van alle thema's. De komende maanden wordt dit aanbod sterk vergroot.

Binnenkort op Onderwijskennis.nl

Op Onderwijskennis.nl verschijnen de komende maanden regelmatig nieuwe thema's. In het tweede kwartaal van 2021 verschijnen met name voor het hoger onderwijs een aantal nieuwe thema's en worden er thema's uitgebreid.

  • Ontwerpen van blended onderwijs (ho)
  • Faciliteren van blended onderwijs (ho)
  • Vormgeven van docentprofessionalisering (ho)
  • Waardering van docentschap (ho)
  • Instromen in het hoger onderwijs (ho)
  • Studievoortgang (ho)
  • Vormgeven van een inclusieve leeromgeving (ho)
  • Pedagogisch klimaat in de klas (po)

Later in de tijd

Nieuwe kennispleinen gaan zich richten op actuele thema’s in het onderwijs. In 2021 geven onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers input voor een Kennisagenda Onderwijs. Via deze pagina kan je hieraan ook zelf bijdragen. De Kennisagenda Onderwijs is één van de bouwstenen voor het nieuwe NRO onderzoeksprogramma. Het NRO financiert onder andere onderzoeken naar de thema’s van de Kennisagenda. De meest bruikbare uitkomsten zijn straks terug te vinden op Onderwijskennis.nl.

Deze pagina wordt bijgewerkt zodra er een nieuw thema bekend is. Laatste update: 08-06-2021.