Twee jongens werken op de computer

Tutoring door medeleerlingen

Primair en voortgezet onderwijs

Bij tutoring door medeleerlingen (of ‘peer tutoring’) geven leerlingen elkaar ondersteuning en feedback. Het is een aanvulling op reguliere instructie door de leraar en is geschikt om leerstof te consolideren. Het is vooral effectief voor het verbeteren van taalbeheersing, leesvaardigheden en reken- en wiskundige vaardigheden.

Wat is bekend over peer tutoring?

Bij tutoring door medeleerlingen (of ‘peer tutoring’) geven leerlingen elkaar ondersteuning en feedback. Het is een aanvulling op reguliere instructie door de leraar. Tutoring door medeleerlingen wordt meestal ingezet voor het verbeteren van leerprestaties. Het blijkt tevens effectief voor motivatie en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Lees een overzicht van wat we weten uit onderzoek

Nu: extra snel antwoord op jouw kennisvraag

Krijg extra snel antwoord op jouw vraag over kansrijke interventies om vertraging door de Coronamaatregelen in te lopen.

Onderwijsprofessionals staan aan het roer
Onderwijskennis.nl bundelt thematisch kennis uit onderzoek over kansrijke interventies om leerachterstanden in te lopen. Het overzicht biedt echter geen handreiking voor welke interventie scholen zouden moeten kiezen. Bij deze keuze staan onderwijsprofessionals zelf aan het roer. Zij kunnen het beste inschatten welke interventies passen bij het onderwijs dat al wordt aangeboden en weten het beste wat leerlingen nodig hebben.

Aanvankelijk staat op Onderwijskennis.nl een aantal interventies uitgelicht die op korte termijn relevant zijn. Om te ondersteunen bij een duurzame investering in onderwijsontwikkeling, volgt later meer kennis met langetermijnperspectief. Ook wat niet effectief is, komt aan de orde.

Colofon afbeelding 
Roel Burgler | ANP