Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Primair en voortgezet onderwijs

Bij het wegwerken van leerachterstanden is ouderbetrokkenheid van groot belang. Ouders kunnen veel doen om hun kinderen te ondersteunen, in samenwerking met de school. We hebben inmiddels veel kennis over wat werkt bij ouderbetrokkenheid. Op basis van die kennis zijn praktische werkwijzen en instrumenten ontwikkeld.

Wat is bekend over ouderbetrokkenheid?

Ouders die actief betrokken zijn bij het leren van hun kind leveren een belangrijke bijdrage aan hun ontwikkeling. Betrokkenheid begint op jonge leeftijd en blijft van belang tijdens de hele schoolloopbaan. Vooral betrokkenheid thuis is belangrijk. Dit overzicht geeft scholen informatie hoe ze ouders kunnen helpen bij ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen, bij het maken van huiswerk en bij taal- en leesactiviteiten. Een goede samenwerking tussen school en ouders helpt daarbij.

Lees een overzicht van wat we weten uit onderzoek

Nu: extra snel antwoord op jouw kennisvraag

Krijg extra snel antwoord op jouw vraag over kansrijke interventies om vertraging door de Coronamaatregelen in te lopen.

Voorbeelden uit de praktijk

Waar moet je op letten wanneer je zelf aan de slag gaat met ouderbetrokkenheid? Onderstaande praktijkvoorbeelden zijn ter illustratie en geven inzicht in onderbouwde en vernieuwende werkwijzen en interventies.

Onderwijsprofessionals staan aan het roer
Onderwijskennis.nl bundelt thematisch kennis uit onderzoek over kansrijke interventies om leerachterstanden in te lopen. Het overzicht biedt echter geen handreiking voor welke interventie scholen zouden moeten kiezen. Bij deze keuze staan onderwijsprofessionals zelf aan het roer. Zij kunnen het beste inschatten welke interventies passen bij het onderwijs dat al wordt aangeboden en weten het beste wat leerlingen nodig hebben.

Aanvankelijk staat op Onderwijskennis.nl een aantal interventies uitgelicht die op korte termijn relevant zijn. Om te ondersteunen bij een duurzame investering in onderwijsontwikkeling, volgt later meer kennis met langetermijnperspectief. Ook wat niet effectief is, komt aan de orde.