samenwerking in werkplaatsen2

Leidraden: publicaties door onderwijs en wetenschap

Hier vind je alle informatie over de leidraden van het NRO. Dit zijn publicaties die tot stand komen in nauwe samenwerking tussen onderzoekers en onderwijsprofessionals. Hierin wordt wetenschappelijke kennis gebundeld over thema's die belangrijk zijn voor het vergroten van onderwijskansen. Op basis hiervan worden praktische aanbevelingen gegeven. Download de leidraden, bijbehorende posters en infographics en lees meer over de totstandkoming van de leidraden.

De leidraden per post ontvangen?

Toepasbare kennis

Scholen hebben behoefte aan bundeling en duiding van kennis uit onderzoek. Het is daarom belangrijk dat wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar de praktijk van het onderwijs. Onderzoeken kunnen elkaar (schijnbaar) tegenspreken, verschillende onderzoeken kunnen in elkaars verlengde liggen, er kan veel onderzoek zijn op deelaspecten. Dit maakt het voor het onderwijs niet altijd eenvoudig om keuzes te baseren op wetenschappelijke kennis.

Daarom maken we over enkele belangrijke thema’s leidraden, waarin kennis en inzichten uit onderzoek toegankelijk en toepasbaar worden gemaakt voor scholen. Omdat het de bedoeling is dat de publicaties tevens worden gebruikt bij de professionalisering van leraren, bevatten ze ook praktische materialen en handreikingen.

Belangrijke thema’s

Het eigenaarschap van de inhoud en van het ontwikkelproces van de publicaties ligt bij de onderwijspraktijk. Daarom hebben onderwijsprofessionals een belangrijke stem gehad bij de keuze van de thema’s. In het najaar van 2021 worden leidraden uitgebracht over deze drie thema's:

 • Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen (in relatie tot Onderwijskansen)
 • Onderwijs vanuit hoge verwachtingen (in relatie tot Onderwijskansen)
 • Evidence-informed werken

Elke publicatie wordt geschreven door een commissie van onderwijsprofessionals en wetenschappers. Een overkoepelende kwaliteitscommissie ondersteunt de kwaliteit. Ze worden hier op Onderwijskennis.nl gepubliceerd. Wie zich verder wil verdiepen in het thema, kan dan op dit knooppunt meteen doorklikken naar achterliggend onderzoek.

Achtergrond

Voor de werkwijze en de opzet van de leidraden hebben de 'guidance reports' van de Britse Education Endowment Foundation (EEF) als voorbeeld gediend. Hierin bundelen wetenschappers en onderwijsprofessionals kennis over belangrijke thema’s met handreikingen, onderbouwde adviezen en aanbevelingen voor scholen. De belangrijkste aanbevelingen worden vormgegeven in aantrekkelijke visuals en infographics. Deze publicaties zijn in het Verenigd Koninkrijk een groot succes.

Samenstelling commissies

 • Schrijfcommissie leidraad Onderwijs vanuit hoge verwachtingen

  Leden:

  • Linda van den Bergh (voorzitter) – Lector waarderen van diversiteit, Fontys OSO
  • Melissa van Amerongen (schrijver) – Zelfstandig redacteur en onderzoeker
  • Renald Gunsch – Directeur Van Ostadeschool, Den Haag
  • Marike Timmermans - Intern begeleider OBS De Panda en OMBS De Meander, Utrecht
  • Anneke Timmermans – Universitair docent, Rijksuniversiteit Groningen
  • Sofie Schouwenburg (secretaris vanuit NRO)
 • Schrijfcommissie guidance report Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen

  Leden:

  • Roel Bosker (voorzitter) - Hoogleraar onderwijswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
  • Anne Luc van der Vegt - Senior projectmanager Oberon Onderzoek & Advies
  • Firdevs Durgut - Meerscholendirecteur OBS De Kameleon en OBD De Triangel, Rotterdam
  • Cathy van Tuijl - Docent-onderzoeker Universiteit Utrecht, Lector Gedrag- en leerproblemen Saxion Hogescholen
  • Hester Edzes – Adviseur Onderwijs & Ontwikkeling ASKO,  Academisch Schoolopleider UPvA | Onderzoekscoördinator ASKO WOA | docent UPvA
  • Marieke van Hoegaerden-Jol - Bovenschools intern begeleider Leerplein055, Apeldoorn
  • Angela Molema (secretaris vanuit NRO)
 • Schrijfcommissie Werken aan een professionele cultuur in de school – Evidence-informed werken

  Leden:

  • Anje Ros (voorzitter) – Lector leren en innoveren, Fontys Hogescholen
  • Judith Amels (schrijver) – Onderwijsadviseur, Marnix Academie
  • Monique Volman – Hoogleraar onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam
  • Miriam Spijkers-Stallaert – Directeur IKC ’t Schrijverke, ‘s-Hertogenbosch
  • Yaëlle v/d Stolpe – Leerkracht r.k. basisschool Drie Koningen, Utrecht
  • Mireille Dees (secretaris vanuit NRO)
 • Kwaliteitscommissie

  Leden:

  • Harrie Eijkelhof (voorzitter) - emeritus hoogleraar Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht,  onderzoek/ mede-auteur guidance report Science EEF
  • Debbie Dussel (vice-voorzitter) -Leerkracht De Polsstok, Amsterdam
  • Nelleke Brouwer - Directeur OBS Overvecht, Utrecht
  • Drs. Guuske Ledoux - Voorm. wetenschappelijk directeur Kohnstamm Instituut
  • Dr. Helma Oolbekkink, Lector HAN, Academie educatie
  • Bart ten Bosch (secretaris vanuit NRO)

Bestel een gedrukt exemplaar

De leidraden zijn ook gratis als gedrukt exemplaar te bestellen. Gebruik hiervoor het bestelformulier. 

Wegens de enorme vraag naar de leidraden kunnen we tijdelijk geen nieuwe bestellingen aannemen.