Het belang van leerkrachtverwachtingen: een Leidraad over wat werkt

Linda van den Bergh

Stel je voor, in een overleg met twee collega’s beschrijf je je leerlingen, ieder in 60 seconden. Je beschrijft het beeld dat je hebt van iedere leerling en wat je denkt dat hij of zij nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Waar zouden jouw beelden en verwachtingen op gebaseerd zijn? Op de cognitieve kenmerken, de motivatie of de achtergrond van de leerling? En wat als een collega die lesgeeft aan dezelfde groep dezelfde leerlingen beschrijft, bij welke leerlingen zouden jullie perspectieven het meest verschillen? Hoe beïnvloedt dit jullie interacties met de betreffende leerlingen?

In de Leidraad Leerkrachtverwachtingen vind je kennis over leerkrachtverwachtingen vertaald in zes praktische aanbevelingen. De aanbevelingen zijn gericht op het vergroten van het bewustzijn van de manier waarop je verwachtingen vormt en de manier waarop je deze verwachtingen communiceert naar leerlingen. Daarnaast zijn er aanbevelingen gericht op onderwijs vanuit hoge (en realistische) verwachtingen: flexibel en heterogeen groeperen, het werken met heldere leerdoelen en aandacht voor een positief klasklimaat. De laatste aanbeveling is gericht op het de kracht van het team en de cultuur in de school.

Bij de aanbevelingen worden suggesties gegeven voor activiteiten, zoals de ’60 seconden over mijn leerling’ oefening die hierboven is beschreven. Daarnaast vind je tips over waar je verder kunt lezen over de onderwerpen en aanbevelingen.

De Leidraad Leerkrachtverwachtingen verschijnt in september 2021 samen met de Leidraad Differentiatie. Ze worden gepubliceerd op het Kennisplein Onderwijskansen op Onderwijskennis.nl.

Lees hier meer over de Leidraden.