Vol programma met praktijk en onderzoek op Deep Dive

Beeld Deep Dive

Op 25 november organiseren het NRO en het ComeniusNetwerk in de Jaarbeurs in Utrecht de bijeenkomst Deep Dive – een zee van kennis in het hoger onderwijs voor onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs. Onderzoek, praktijk en uitwisseling rondom actuele thema’s komen samen.

Centraal tijdens de Deep Dive staat evidence-informed werken; Nico Boot van de Hogeschool Leiden start de middag met een keynote over evidence-informed werken als fundering voor onderwijsvernieuwing. Daarna volgen de deelnemers één van de zes ‘stromingen’ waarin onderwijsonderzoekers en onderwijsvernieuwers hun kennis delen en met elkaar en de deelnemers in gesprek gaan.

Voor, tijdens en na de studie

Hoe kunnen studenten succesvol in- én uitstromen? In stroming 3: Een goede start in het hoger onderwijs komen het belang van sense of belonging (Marieke Meeuwisse, Erasmus Universiteit Rotterdam) en het project ‘Buddies Breaking Barriers’ aan bod, waarin ouderejaars studenten rolmodel zijn voor nieuwe studenten (Anouk Wouters, VU Amsterdam UMC). Tot slot modereert Nursel Akdeniz (SOOL) een interactieve sessie over het belang van inclusie en diversiteit voor een goede start van studenten.

Hoe bereid je studenten voor op een arbeidsmarkt die constant in beweging is? In stroming 6: Aansluiting op de arbeidsmarkt praat Wietske Kuijer-Siebelink (HAN) de deelnemers bij over onderzoek en laat Gert van Hardeveld (Hogeschool Utrecht) zien hoe studenten via praktijkopdrachten en scrum de touwtjes in handen hebben. Wat wel of juist niet werkt, staat centraal in de afsluitende sessie met Meghan Rens (Cinop-ECBO).

Professionele ontwikkeling en welzijn

De student en de docent staan centraal in stromingen 2 en 4. In stroming 2: Docentprofessionalisering in teams belichten Daniel van Middelkoop (Hogeschool van Amsterdam) en Hans Savelberg (Universiteit Maastricht) docentprofessionalisering vanuit de wetenschap en de onderwijspraktijk. Onder leiding van Brigitte Hoogendoorn (Erasmus Universiteit Rotterdam) wisselen zij met de deelnemers ervaringen, wensen en dilemma’s uit rond professionalisering in teams.

Stroming 4: Studentenwelzijn biedt inzichten uit onderzoek (Hanke Korpershoek, Rijksuniversiteit Groningen) en het praktijkvoorbeeld ‘Resilience Project’ (Tessa Leesen, University College Tilburg), dat als doel heeft om het taboe op falen bij studenten te doorbreken en studenten weerbaarder te maken. Sascha Struijs (Vrije Universiteit Amsterdam) modereert tot slot een sessie waarin verschillende dilemma’s aan bod komen, zoals: hoe help je studenten de drempel over die hen belemmert om hulp te vragen?

Onderwijs op maat en over grenzen heen

Hoe kan je het onderwijs beter afstemmen op de behoeften van studenten en ze leren over de grenzen van disciplines samen te werken? In stroming 1: Blended en adaptief onderwijs komen het ontwerpproces (Esther van der Stappen, Avans Hogeschool) en het project LeerLevels aan bod (Youssef el Bouhassani, Hogeschool van Amsterdam), waarin studenten gepersonaliseerd onderwijs krijgen en kunstmatige intelligentie een belangrijke rol heeft. Tot slot verkennen de deelnemers samen met IJsbrand Hoetjes (De Haagse Hogeschool) de mogelijkheden voor blended onderwijs in hun eigen praktijk.

In stroming 5: Transdisciplinaire samenwerking vertelt Karen Fortuin (Wageningen Universiteit) over Boundary Crossing Rubrics: een methode om het leren van studenten in complexe projecten te evalueren. Maaike Mulder (Universiteit Twente) deelt haar praktijkervaringen rondom transdisciplinair samenwerken, en Klaasjan Visscher (Universiteit Twente) gaat met de deelnemers op zoek naar succesvolle wegen om grenzen over te steken.

Docenten, beleidsmakers, ondersteuners en onderzoekers uit het hbo en wo die geïnteresseerd zijn in evidence-informed onderwijsvernieuwing zijn van harte welkom op de Deep Dive bijeenkomst en kunnen zich hier aanmelden.