Kennisknooppunt maakt kennis vindbaar en toegankelijk

Kennisknooppunt

Het NRO ontwikkelt een landelijk kennisknooppunt en maakt hiermee research informed kennis en praktische tools over relevante onderwijsonderwerpen inzichtelijk en toegankelijk. Met deze ontwikkeling zet het NRO een gerichte stap ter versterking van de Nederlandse kennisinfrastructuur.

Het onderwijs in Nederland staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen ter verbetering van leerprocessen. Het is van groot belang dat bestaande kennis en expertise over deze thema’s wordt gebundeld en benut. Om dit te realiseren biedt het kennisknooppunt nieuwsgierige onderwijsprofessionals uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs een overzicht van de stand van zaken uit de wetenschap over belangrijke onderwijsthema’s. Onderzoeksresultaten worden op een overzichtelijke manier beschikbaar gesteld; in thematische overzichten, met bijbehorende handreikingen, praktische instrumenten en voorbeelden. Het knooppunt biedt dus zowel inzicht in grotere thema’s als in praktische onderwijsverbeteringen.

Actuele en interessante thema’s

Medio januari worden de eerste contouren zichtbaar voor bezoekers. Op dat moment zijn er overzichten te vinden van interessante thema’s binnen het hoger onderwijs, waaronder: ‘Toegankelijk & inclusief onderwijs’, ‘Blended learning’ en ‘Docentprofessionalisering’. Vervolgens ontstaan er in de eerste maanden van 2021 steeds meer overzichten, bijvoorbeeld over ‘Onderwijskansen en onderwijsondersteuning in het basisonderwijs’, ‘Eigenaarschap en zelfsturing’ in het voortgezet onderwijs en ‘Hybride onderwijs’ in het middelbaar beroepsonderwijs.

Samen ontwikkelen

Het volledig opbouwen van het kennisknooppunt vraagt tijd, samenwerking en doorontwikkeling op basis van gebruikersinzichten. De nieuwe onderzoeksprogrammering van het NRO zal ook tot uiting komen in nieuwe overzichten. De komende periode wordt het knooppunt gericht uitgebreid en worden steeds meer verbindingen gelegd met sterke onderzoeksinitiatieven, platforms en interessante organisaties en netwerken.

Met het kennisknooppunt zet het NRO in op de wisselwerking tussen online activiteiten en fysieke bijeenkomsten, waarbij kennisdeling en kennisbenutting centraal staat.

Julie Beerepoot | Huis van Verbeelding