hybride leeromgevingen

Hybride leeromgevingen

MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS - Leren op school en op de werkplek zijn in het beroepsonderwijs onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De hybride leeromgeving richt zich erop kennisontwikkeling in klassieke zin en het opdoen van praktijkervaring volledig met elkaar te verweven.

Wat is bekend over hybride leeromgevingen?

Hybride leeromgevingen zijn zeer populair in het middelbaar beroepsonderwijs. Veel opleidingen experimenteren hiermee en geven (delen van) de beroepsopleiding vanuit dit gedachtengoed vorm. Een hybride leeromgeving is een manier om studenten te ondersteunen bij de ontwikkeling van beroepskennis en de verbinding te maken met wat ze op school en op de werkplek leren. Daardoor werken studenten met professionals uit de beroepspraktijk, docenten en werkplekbegeleiders. Onderstaand overzicht biedt een uitgebreide kijk op de toepassing hiervan.


Handvatten uit onderzoek

Wil je zelf aan de slag met een hybride leeromgeving? Onderstaande handvatten helpen je op weg.


Vragen uit de onderwijspraktijk


Voorbeelden uit de praktijk

Onderstaande praktijkvoorbeelden geven inspiratie om hybride leeromgevingen in te richten in het mbo. Ervaringen van anderen vormen een basis om te leren. Waar moet je op letten wanneer je zelf aan de slag gaat met het vormgeven van een hybride leeromgeving?

 • Casestudy: Een hybride lerend systeem

  De casestudy deelt inzichten over de ontwikkeling van een netwerk van hybride leeromgevingen bij ROC Nijmegen. De studie beschrijft het ontwerpproces op opleidings- en teamniveau en belangrijke zaken op strategisch niveau. De focus ligt op het verbeteren en verbinden van hybride leeromgevingen, waardoor een duurzaam netwerk ontstaat.

  Bekijk deze publicatie

 • Leren in een hybride leeromgeving; de Hybride Alliantie blikt terug - Hybride Alliantie

  Kijk mee door de bril van de onderzoekers van de Hybride Alliantie. In dit magazine brengen zij onderzoek, praktijk (De TechniekFabriek, het Koning Willem I College en ROC Nijmegen) en de rol van managers samen. Wat betekent het vormgeven van een hybride leeromgeving voor de school, de docent en de student? En wat is de rol van het bedrijfsleven?

  Download het magazine op ecbo.nl

 • Een casestudy: ‘Van losse ingrediënten naar smakelijk gerecht’ - ECBO

  Gedurende vier jaar (2010-2013) volgden onderzoekers de doorontwikkeling van een hybride leeromgeving bij de Middelbare Horeca School (MHS) van het Koning Willem I College . Deze casestudy beschrijft dit praktijkgerichte onderzoek naar de achterliggende ontwerpprincipes én biedt inzicht in de sturing van de bijbehorende veranderingsprocessen.

  Download de publicatie op ecbo.nl

 • Co-makership – de organisatorische zijde - ECBO

  Scholen en bedrijven hebben elkaar nodig om goed beroepsonderwijs te kunnen bieden. Het verbinden van deze werelden blijkt door verschillende belangen niet eenvoudig. Er is niet één beste vorm of één succesfactor. Deze publicatie beschrijft vijf samenwerkingsvormen met praktijkvoorbeelden en vergelijkt deze met elkaar.

  Bekijk deze publicatie op ecbo.nl


Verder verdiepen op dit thema

Hieronder vind je uitgebreidere publicaties en kennisbronnen over dit thema.

Colofon afbeeldingen ANP
'Wat is bekend over hybride leeromgevingen': David Rozing | Hollandse Hoogte
'Handreikingen vanuit de zorg': Peter Hilz | HH