Docentprofessionalisering

Docentprofessionalisering

HOGER ONDERWIJS - Docenten hebben een centrale rol in het leren van studenten. Maar hoe leren zij zelf? En hoe speelt de eigen docentidentiteit hierin een rol? Professionalisering, facilitering en waardering van docentschap krijgen steeds meer aandacht binnen het hoger onderwijs. Kennis uit onderzoek biedt handvatten.

Wat is bekend over docentprofessionalisering?

Het huidige hoger onderwijs vraagt docenten om verschillende rollen te kunnen aannemen. Het is belangrijk om docenten hierin te ondersteunen. Om de onderwijspraktijk van docenten effectief te veranderen blijken een aantal kenmerken belangrijk. Voorbeelden zijn het stimuleren van reflectie, feedback en samenwerking. Meer specifiek zijn strategieën als rollenspellen en het bekijken video-opnames effectief gebleken. Hierbij is het belangrijk om aandacht te hebben voor de professionele identiteit van docenten. De wijze waarop een docent zichzelf definieert stuurt de invulling van het onderwijs en de interactie met studenten en collega’s.


Handvatten voor docentprofessionalisering


Verder verdiepen in docentprofessionalisering


Gerelateerd