Kinderen op laptops in klaslokaal

Vragenlijst Onderwijskennis.nl

Je bent gevraagd om feedback te geven op: Onderwijskennis.nl. Onderwijskennis.nl maakt kennis uit onderzoek toegankelijk en overzichtelijk, zodat jij als professional wetenschappelijke inzichten in de praktijk kunt toepassen.

De website is op dit moment nog volop in ontwikkeling. Om die reden ontvangen we graag feedback van professionals. Om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden is het handig om een webpagina van onderwijskennis.nl in gedachten te nemen.

Alvast bedankt dat je bereid bent ons te helpen bij het verbeteren van onderwijskennis.nl!

Kies één van de volgende themapagina's
Je kunt zelf bepalen voor welke sector (en dus thema) je een pagina bekijkt en beoordeelt.
Bekijk de themapagina Zelfregulatie en eigenaarschap
Bekijk de themapagina Hybride leeromgevingen
1. Je kunt ervoor kiezen om een aantal vragen over de hele webpagina in te vullen, of over een specifiek onderdeel van de webpagina
Bij voorkeur ontvangen we feedback op alle onderdelen, maar we begrijpen het ook als je omwille van de tijd maar op één of een aantal onderdelen feedback geeft.
1. Je kunt ervoor kiezen om een aantal vragen over de hele webpagina in te vullen, of over een specifiek onderdeel van de webpagina
Bij voorkeur ontvangen we feedback op alle onderdelen, maar we begrijpen het ook als je omwille van de tijd maar op één of een aantal onderdelen feedback geeft.
1. Je kunt ervoor kiezen om een aantal vragen over de hele webpagina in te vullen, of over een specifiek onderdeel van de webpagina
Bij voorkeur ontvangen we feedback op alle onderdelen, maar we begrijpen het ook als je omwille van de tijd maar op één of een aantal onderdelen feedback geeft.
Voorafgaand aan de inhoudelijke vragenlijst zijn we nog even benieuwd naar het volgende:

Inhoudelijke vragen over de gehele themapagina

De vragen die volgen, gaan over het de samenvatting die je bovenaan de themapagina vindt. In de samenvatting/het overzicht wordt antwoord gegeven op de vraag: "Wat is bekend over ...?". Als je de hebt samenvatting gelezen, willen we de volgende vragen stellen:
1. In hoeverre helpt de kennis op de themapagina jou en/of de school/instelling waar je werkzaam bent bij het maken van onderbouwde keuzes binnen jouw onderwijspraktijk?
2. Mis je nog iets op deze themapagina?
Denk bijvoorbeeld aan: welke informatie/bronnen.
3. Wat vind je ervan dat we ervaringen uit de praktijk* (met het toepassen van onderzoek) uitlichten op de webpagina?

4. In hoeverre wil je graag meer lezen op de themapagina over:

a. De keuze waarom deze bronnen geselecteerd zijn
b. De onderzoeksmethodes van de achterliggende onderzoeken
5. Zou je het waardevol vinden om direct aan een bron te kunnen zien voor welke doelgroep en/of implementatieniveau (micro, meso, macro) deze bedoeld is?
a. Kruis hieronder aan welke labels je handig zou vinden voor de categorisering van de bronnen
Meerdere antwoorden mogelijk
Beschrijf deze hieronder
6. Wat vind je van de afbeeldingen die op de webpagina te vinden zijn?
7. Met welk (rapport)cijfer waardeer je de themapagina die je hebt bekeken in zijn totaliteit?
8. Heb je verdere suggesties?

Vragen bij "Wat is bekend over …? Een overzicht"

De vragen die volgen, gaan over de samenvatting die je bovenaan de gekozen themapagina vindt. In de samenvatting wordt antwoord gegeven op de vraag: "Wat is bekend over ...?". Als je de samenvatting gelezen hebt, willen we de volgende vragen stellen:
1. Wat vind je van de samenvatting op de volgende aspecten:
a. In hoeverre vind je de samenvatting leesbaar?
Denk aan: lengte van zinnen, samenhang, etc.
b. Wat vind je van de toon van de samenvatting?
Denk aan: woordgebruik, vakjargon, etc.
c. In hoeverre vind je de samenvatting overzichtelijk?
Denk aan: gebruik van tussenkopjes, opbouw, etc.
d. Hoe beoordeel je de bruikbaarheid van de samenvatting?
Denk aan: worden concrete tips/aanbevelingen genoemd, is de context beschreven?
e. In hoeverre krijg je de indruk dat de samenvatting research informed is?
Dus: op basis van of geïnspireerd door wetenschappelijk onderzoek/informatie die binnen een onderzoekscontext tot stand is gekomen.
f. In hoeverre sluit de samenvatting aan bij dat wat speelt in jouw werk?
g. In hoeverre sluit de samenvatting aan bij de actualiteit?
2. In hoeverre had je bij deze samenvatting graag meer inzicht gekregen in:
a. De selectie en weging van de verschillende onderzoeken die achter deze samenvatting liggen
b. De onderzoeksmethodes van de achterliggende onderzoeken
c. De benodigde middelen (tijd en evt. geld) ten opzichte van verwachte opbrengsten van de beschreven interventies

Vragen bij "Handvatten uit onderzoek"

De vragen die volgen, gaan over de bronnen die je op de webpagina vindt onder het kopje: Handvatten uit onderzoek. Middels deze handvatten willen we handreikingen, aanbevelingen of tips bieden die je (direct) kunt toepassen in jouw onderwijspraktijk. Als je deze handvatten hebt bekeken, willen we je hierover de volgende vragen stellen:
1 a. In hoeverre vind je de handvatten leesbaar?
Denk aan: lengte van zinnen, samenhang, etc.
b. Wat vind je van de toon van de handvatten?
Denk aan: woordgebruik, vakjargon, etc.
c. In hoeverre vind je de handvatten overzichtelijk?
Denk aan: gebruik van tussenkopjes, opbouw, etc.
d. Hoe beoordeel je de bruikbaarheid van de handvatten?
Denk aan: worden concrete tips/aanbevelingen genoemd, de context is beschreven
e. In hoeverre krijg je de indruk dat de handvatten research informed zijn?
Dus: op basis van of geïnspireerd door wetenschappelijk onderzoek/informatie die binnen een onderzoekscontext tot stand is gekomen
f. In hoeverre sluiten de handvatten aan bij dat wat speelt in jouw werk?
g. In hoeverre sluiten de handvatten aan bij de actualiteit?
2. Wat vind je van deze selectie van bronnen?

Vragen bij "Vragen uit de onderwijspraktijk"

De vraag die volgt, gaat over de vragen - en bijbehorende antwoorden - die je op de webpagina vindt onder het kopje: Vragen uit de onderwijspraktijk. Onder dit kopje vind je antwoorden op vragen die gesteld zijn bij de Kennisrotonde (zie: www.kennisrotonde.nl voor meer informatie). Hierna worden deze antwoorden ‘Kennisrotonde antwoorden genoemd’. Deze Kennisrotonde antwoorden worden elders inhoudelijk geëvalueerd dus hier zijn we met name benieuwd naar jouw mening over de selectie van de antwoorden: 
Wat vind je van deze selectie van Kennisrotonde antwoorden?

Vragen bij "Voorbeelden uit de praktijk"

1. Wat vind je van de paktijkvoorbeelden op de volgende aspecten:
a. In hoeverre vind je de voorbeelden leesbaar?
Denk aan: lengte van zinnen, samenhang, etc.
b. Wat vind je van de toon van de voorbeelden?
Denk aan: woordgebruik, vakjargon, etc.
c. In hoeverre vind je de voorbeelden overzichtelijk?
Denk aan: gebruik van tussenkopjes, opbouw, etc.
d. Hoe beoordeel je de bruikbaarheid van de voorbeelden?
Denk aan: worden concrete tips/aanbevelingen genoemd, is de context beschreven?
e. In hoeverre krijg je de indruk dat de voorbeelden research informed zijn?
Dus: op basis van of geïnspireerd door wetenschappelijk onderzoek/informatie die binnen een onderzoekscontext tot stand is gekomen.
f. In hoeverre sluiten de voorbeelden aan bij dat wat speelt in jouw werk?
g. In hoeverre sluiten de voorbeelden aan bij de actualiteit?
2. Wat vind je van deze selectie van bronnen?

Vragen bij "Verder verdiepen op dit thema"

De vragen die volgen, gaan over de bronnen die je op de webpagina vindt onder het kopje: Verder verdiepen op dit thema. Onder dit kopje bieden we je bronnen waar kennis uit onderwijsonderzoek weergegeven is in verschillende vormen. Bijvoorbeeld onderzoeksrapporten, proefschriften of andersoortige artikelen om verder te lezen op het thema. Als je deze bronnen hebt bekeken, willen we je hierover de volgende vragen stellen:
1. Wat vind je van de verdiepende bronnen op de volgende aspecten:
a. In hoeverre vind je de verdiepende bronnen leesbaar?
Denk aan: lengte van zinnen, samenhang, etc.
b. Wat vind je van de toon van de verdiepende bronnen?
Denk aan: woordgebruik, vakjargon, etc.
c. In hoeverre vind je de verdiepende bronnen overzichtelijk?
Denk aan: gebruik van tussenkopjes, opbouw, etc.
d. Hoe beoordeel je de bruikbaarheid van de verdiepende bronnen?
Denk aan: worden concrete tips/aanbevelingen genoemd, de context is beschreven
e. In hoeverre krijg je de indruk dat de verdiepende bronnen research informed zijn?
Dus: op basis van of geïnspireerd door wetenschappelijk onderzoek/informatie die binnen een onderzoekscontext tot stand is gekomen?
f. In hoeverre sluiten de verdiepende bronnen aan bij dat wat speelt in je werk?
Dus: op basis van of geïnspireerd door wetenschappelijk onderzoek/informatie die binnen een onderzoekscontext tot stand is gekomen?
g. In hoeverre sluiten de verdiepende bronnen aan bij de actualiteit?
Dus: op basis van of geïnspireerd door wetenschappelijk onderzoek/informatie die binnen een onderzoekscontext tot stand is gekomen?
2. Wat vind je van deze selectie van bronnen?
4. In hoeverre had je bij deze verdiepende bronnen graag meer inzicht gekregen in:
a. De onderzoeksmethodes van de verdiepende bronnen
b. De benodigde middelen (tijd en evt. geld) ten opzichte van verwachte opbrengsten van de interventies (indien deze beschreven zijn in de verdiepende bronnen)
Ik laat graag mijn e-mailadres achter zodat ik eventueel benaderd kan worden om mee te denken over ontwikkelingen op Onderwijskennis.nl in de toekomst