Zomerschool

Zomerprogramma's

Primair en voortgezet onderwijs

Een zomerschool biedt leerlingen extra onderwijstijd. Zomerscholen blijken alleen effectief voor het repareren van leerachterstanden als ze zijn gericht op leren. Die effecten zijn te vinden op taalvaardigheden en op rekenvaardigheden en voorkómen van zittenblijven in het voortgezet onderwijs.

Wat is bekend over zomerprogramma's?

Een zomerschool biedt leerlingen extra onderwijstijd tijdens de zomervakantie. Naast het werken aan taal, rekenen/wiskunde en andere vakken, hebben zomerscholen vaak nog andere doelen, zoals bijvoorbeeld het versterken van sociaal-emotionele vaardigheden. Zomerscholen blijken effectief voor het repareren van leerachterstanden mits ze zijn gericht op leren.

Lees een overzicht van wat we weten uit onderzoek

Handvatten uit onderzoek

Wil je zelf aan de slag met zomerprogramma's? Onderstaande handvatten helpen je op weg. Allemaal zijn ze onderbouwd met kennis uit onderwijsonderzoek.

Nu: extra snel antwoord op jouw kennisvraag

Krijg extra snel antwoord op jouw vraag over kansrijke interventies om vertraging door de Coronamaatregelen in te lopen.

Onderwijsprofessionals staan aan het roer
Onderwijskennis.nl bundelt thematisch kennis uit onderzoek over kansrijke interventies om leerachterstanden in te lopen. Het overzicht biedt echter geen handreiking voor welke interventie scholen zouden moeten kiezen. Bij deze keuze staan onderwijsprofessionals zelf aan het roer. Zij kunnen het beste inschatten welke interventies passen bij het onderwijs dat al wordt aangeboden en weten het beste wat leerlingen nodig hebben.

Aanvankelijk staat op Onderwijskennis.nl een aantal interventies uitgelicht die op korte termijn relevant zijn. Om te ondersteunen bij een duurzame investering in onderwijsontwikkeling, volgt later meer kennis met langetermijnperspectief. Ook wat niet effectief is, komt aan de orde.