Meisje zwaait naar moeder terwijl zijn de school binnengaat

Pedagogisch klimaat in de klas

Primair onderwijs

Een goede sfeer in de klas is belangrijk voor zowel de leerlingen als de leraar. Een veilig gevoel, rust en structuur zijn kenmerken van een positief klimaat waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hoe creëer je een goed pedagogisch klimaat in de klas? En wat is bekend over de factoren die het klimaat meebepalen?

Wat is bekend over het pedagogisch klimaat in de klas?

Goed contact tussen leraar en leerlingen en positieve relaties tussen leerlingen onderling zijn kenmerken van een goed pedagogisch klimaat. Duidelijke regels en structuur dragen hieraan bij, vooral door ze op een vriendelijke manier te hanteren. Star met regels omgaan kan een positief klimaat juist ondermijnen. De leraar speelt hierin dus een belangrijke rol en kan door positieve aandacht en goed klassenmanagement voor een veilige leeromgeving zorgen.

Wil jij een goed pedagogisch klimaat in de klas creëren?

Lees een overzicht van wat we weten uit onderzoek.

Handvatten uit onderzoek

Wil je zelf aan de slag met het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de klas? Onderstaande handvatten helpen je op weg. Allemaal zijn ze onderbouwd met kennis uit onderwijsonderzoek.

Vragen uit de onderwijspraktijk

De Kennisrotonde is een uniek loket voor de snelle beantwoording van vragen uit en over het onderwijs. Onderstaande vragen zijn eerder gesteld over dit thema. Jouw vraag niet beantwoord? Stel hem op www.kennisrotonde.nl.

Nu: extra snel antwoord op jouw kennisvraag

Krijg extra snel antwoord op jouw vraag over kansrijke interventies om vertraging door de Coronamaatregelen in te lopen.

Voorbeelden uit de praktijk

Waar moet je op letten wanneer je aan de slag gaat met het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de klas?  Onderstaande praktijkvoorbeeld is ter illustratie en geeft inzicht in onderbouwde en vernieuwende werkwijzen en interventies.

Colofon afbeeldingen
Banner: Patricia Rehe | ANP | Hollandse Hoogte 
Card 'Programma's voor pedagogisch klassenmanagement': Patricia Rehe | ANP | Hollandse Hoogte 
Card 'Vragenlijst Veiligheid op school': Patricia Rehe | ANP | Hollandse Hoogte 
Card 'Effectieve anti-pestprogramma's': Sabine Joosten | HH
Card 'Pesten heeft gevolgen voor alle betrokkenen': PhotoNonStop

Mogen we je iets vragen?

Ga je deze informatie gebruiken in het onderwijs?
Wat vind je van de leesbaarheid van deze pagina?
In welke onderwijssector werk je?
Wil je nog iets anders kwijt? Laat het ons weten via het feedback-formulier, of vul voor één of meerdere pagina's onze vragenlijst in.

Wil je weten hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen? Lees dan de privacyverklaring.