Rekenen

Aanpak rekenachterstanden

Primair onderwijs

Rekenen is een van de basisvakken op school. In het basisonderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs. De aanpak van rekenachterstanden is dan ook van groot belang. Praktische hulpmiddelen die ontwikkeld zijn op basis van onderzoek kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen.

Wat is bekend over de aanpak van rekenachterstanden? 

Leerlingen die moeite hebben met rekenen, hebben kans om rekenachterstanden op te lopen. Om deze goed aan te pakken, is allereerst een goede didactiek van belang. Vooral voor leerlingen met achterstanden is voor- en nadoen cruciaal, gevolgd door veel oefenen. Daarnaast kunnen (digitale) hulpmiddelen ingezet worden en zijn er voor specifieke doelgroepen ook specifieke tools beschikbaar. Bij jonge kinderen wordt de basis gelegd voor latere rekenvaardigheid. Dit vraagt om structurele aandacht voor voorbereidende rekenvaardigheden.

Lees een overzicht van wat we weten uit onderzoek

Vragen uit de onderwijspraktijk

De Kennisrotonde is een uniek loket voor de snelle beantwoording van vragen uit en over het onderwijs. Onderstaande vragen zijn eerder gesteld over dit thema. Jouw vraag niet beantwoord? Stel hem op www.kennisrotonde.nl.

Nu: extra snel antwoord op jouw kennisvraag

Krijg extra snel antwoord op jouw vraag over kansrijke interventies om vertraging door de Coronamaatregelen in te lopen.

Verder verdiepen op dit thema

Hieronder vind je een selectie van uitgebreidere handboeken, wetenschappelijke studies en andere verdiepende kennisbronnen. Deze sectie bevat alleen bronnen die aanwijzingen bevatten voor effectieve aanpakken.

Onderwijsprofessionals staan aan het roer
Onderwijskennis.nl bundelt thematisch kennis uit onderzoek over kansrijke interventies om leerachterstanden in te lopen. Het overzicht biedt echter geen handreiking voor welke interventie scholen zouden moeten kiezen. Bij deze keuze staan onderwijsprofessionals zelf aan het roer. Zij kunnen het beste inschatten welke interventies passen bij het onderwijs dat al wordt aangeboden en weten het beste wat leerlingen nodig hebben.

Aanvankelijk staat op Onderwijskennis.nl een aantal interventies uitgelicht die op korte termijn relevant zijn. Om te ondersteunen bij een duurzame investering in onderwijsontwikkeling, volgt later meer kennis met langetermijnperspectief. Ook wat niet effectief is, komt aan de orde.