Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid en onderwijskansen

PRIMAIR ONDERWIJS - Ouders maken het verschil bij het stimuleren van hun kinderen. En de school kan hen hierbij ondersteunen. Daarover is inmiddels veel kennis beschikbaar, die vertaald is in praktische aanbevelingen en tools.

Wat is bekend over ouderbetrokkenheid en onderwijskansen?

Betrokkenheid thuis is effectieve ouderbetrokkenheid. Het helpt als ouders samen met de kinderen praten over school, samen lezen en voorlezen, samen keuzes maken voor de toekomst. Ouders hoeven geen thuisonderwijzers te zijn; belangrijker is het dat ze hun kinderen ondersteunen en zelfvertrouwen geven.


Handvatten voor ouderbetrokkenheid en onderwijskansen

Wil je zelf aan de slag met ouderbetrokkenheid? Onderstaande handvatten helpen je op weg.


Vragen uit de onderwijspraktijk


Verder verdiepen op dit thema

Hieronder vind je uitgebreidere publicaties en kennisbronnen over dit thema. Doorzoek onze portal, of bekijk de uitgelichte publicaties.


Gerelateerd