juf met kleuters kringgesprek

Onderwijskansen voor het jonge kind

PRIMAIR ONDERWIJS - Niet elk kind krijgt van huis uit dezelfde kansen, met grote verschillen in onderwijsresultaten tot gevolg. Het is belangrijk om al op jonge leeftijd deze achterstanden op een effectieve manier aan te pakken. Scholen hebben daar verschillende mogelijkheden voor.

Wat is bekend over onderwijskansen voor het jonge kind?

Om kleuters uit achterstandsgezinnen maximale onderwijskansen te bieden is een gerichte aanpak nodig die aansluit bij de specifieke behoeften van deze groep kinderen. Onderzoek geeft verschillende aanknopingspunten voor effectieve handelingswijzen en interventies. Kernelementen zijn een sterke leerkracht, een beredeneerd en taalrijk aanbod, veel tijd voor maatwerk en een goede samenwerking met ouders en kinderopvang.


Handvatten voor Onderwijskansen voor het Jonge kind


Vragen uit de onderwijspraktijk


Praktijkvoorbeelden

 • De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie. Verhalen uit de praktijk.

  In deze publicatie van de PO-raad zijn goede en inspirerende voorbeelden rondom het organiseren van vroegschoolse educatie te vinden. Er is speciale aandacht voor de rol die het schoolbestuur hierbij kan spelen.

  Bekijk de publicatie

 • De educatieve kwaliteit verbeteren door hoogwaardige interacties met kinderen

  Nederlandse onderzoekers stelde vast: door deelname aan voor- en vroegschoolse educatie lopen jonge kinderen die behoren tot de VVE-doelgroep een substantieel deel van hun achterstand in. Doorslaggevend voor de effectiviteit is de kwaliteit van de uitvoering van het programma. Het belangrijkste bestanddeel van die kwaliteit is hoogwaardige interactie met kinderen. In dit artikel wordt een mooi voorbeeld gegeven van hoogwaardige interactie met jonge kinderen. 

  Lees het artikel

 • Spelstimulering: van manipulerend spel naar rollenspel

  In dit artikel van leraar24 geeft Margot Wolters, aan de hand van filmpjes, tips over hoe je het spel van kleuters kunt stimuleren.  

  Lees het artikel 


Verder verdiepen op dit thema


Gerelateerd