Banner lezen

Onderwijskansen en taalstimulering

PRIMAIR ONDERWIJS - Leerlingen met een risico op onderwijsachterstand krijgen onvoldoende taalaanbod. Zij komen met een taalachterstand op school, die ervoor zorgt dat ze in alle vakken minder goed presteren. Als er niet op tijd wordt ingegrepen, wordt deze achterstand alleen maar groter. Het is daarom belangrijk om op een effectieve manier aan de slag te gaan met taalstimulering.

Wat is bekend over onderwijskansen en taalstimulering?

Gerichte taalstimulering is nodig om kinderen met een risico op onderwijsachterstand  maximale onderwijskansen te bieden. Onderzoek geeft verschillende aanknopingspunten, zoals het hebben van hoge verwachtingen, een effectief taalaanbod en extra aandacht voor woordenschat, begrijpend luisteren/lezen, kennisopbouw en leesplezier.


Handvatten voor Onderwijskansen en taalstimulering

Wil je zelf aan de slag met taalstimulering? Onderstaande handvatten helpen je op weg.


Vragen uit de praktijk

De Kennisrotonde beantwoordt vragen uit en over het onderwijs met kennis uit onderzoek.


Praktijkvoorbeelden

 • Video: Woordenschatonderwijs bij NT2-leerlingen

  Leerkracht Arie van den Berg laat zien hoe je voor nieuwkomersleerlingen een goed aanbod neerzet voor de mondelinge taal.

  Bekijk de video op YouTube

 • Video: Leesbevordering in de praktijk

  De enthousiaste leerkracht Marinka van groep 4 legt uit hoe zij met simpele werkvormen veel effect bereikt in het praten met kinderen over boeken.

  Bekijk de video op YouTube

 • Leesonderwijs in de klas Heleen

  In dit artikel vertelt leerkracht Heleen Buhrs hoe ze werkt aan (begrijpend) lezen.

  Lees het volledige artikel


Verder verdiepen in taalstimulering


Gerelateerd