Blended onderwijs student

Blended learning

Onder blended learning verstaan we leren als resultaat van een bewuste, geïntegreerde combinatie van online en face-to-face leeractiviteiten (van Valkenburg et al., 2020), met als doel dat beide activiteiten elkaar versterken (Oliver & Trigwell, 2005).

Daarnaast onderscheiden de auteurs van het European Maturity Model for Blended Education (van Valkenburg et al., 2020) een tweetal andere aan blended learning gerelateerde definities:

 • blended teaching: het ontwerpen en faciliteren van blended learning activiteiten
 • blended education: de formele context van blended learning bepaald door beleid en voorwaarden voor de organisatie en ondersteuning van blended learning.

Het verzorgen van blended onderwijs kan op verschillende manieren aangepakt worden (Oliver & Trigwell, 2005) en blended learning kan met verschillende technologische toepassingen ondersteund worden. Een belangrijk uitgangspunt is dat het gaat om het maken van een bewuste en geïntegreerde combinatie van online en offline componenten die elkaar versterken. Voorbeelden van thema’s binnen de context van blended learning zijn: flipped classroom (inclusief kennisclips), e-learning modulen, hybride klassen, weblog leren, gepersonaliseerde leerpaden, en online peer feedback.

De toegevoegde waarde van blended learning

Onder normale omstandigheden kiest vrijwel niemand voor volledig online leren. Wel zien steeds meer mensen de meerwaarde van online componenten in het traditionele onderwijs. Vergelijkende studies laten zien dat een blended variant betere resultaten oplevert dan een volledige offline opzet of volledige online opzet (Bernard et al., 2014; Means et al., 2013). Uit meerdere metastudies blijkt de bewezen effectiviteit. Zo kan blended learning bijdragen aan een verhoging van studentbetrokkenheid en leerrendement (Bernard et al., 2014; Vo, Zhu & Diep, 2017; Vallée et al., 2020). Daarnaast zijn studenten van vandaag opgegroeid in een hybride wereld waarin het onderscheid tussen online en offline activiteiten niet meer zo scherp wordt gemaakt. Ict biedt kansen voor flexibeler en persoonlijker onderwijs. Ook maakt de inzet van technologie het mogelijk dat samenwerking en communicatie tussen studenten onderling en hun docenten niet langer beperkt blijft tot de klas.

Flipped classroom (Thai, De Wever, & Valcke, 2017; Lee, Lim, & Kim, 2017) is een vorm van blended learning waarbij traditionele colleges door het gebruik van online video's buiten de klas worden verplaatst, waardoor tijdens de les actievere, verdiepende vormen van leren mogelijk zijn (Foldnes, 2016). De toepassing van flipped classroom kan leiden tot verhoging van leerrendement en meer gemotiveerde studenten (Al-Zahrani, 2015; Davies, 2013; Peterson, 2015; Sayeski, 2015 & Tsai, 2019). Daarnaast kan het bijdragen aan verbeterde zelfregulatie (Yilmaz, 2018).

Gerichte ondersteuning maakt blended learning effectief

Een belangrijke voorwaarde voor het creëren van meerwaarde met blended learning is dat docenten goede ondersteuning krijgen om zich professioneel te ontwikkelen in digitale didactiek (Young & Duncan, 2014). Hierbij kan netwerken met ervaren collega’s een goede strategie zijn (Ma'arop & Embi, 2016; Porter et al., 2016). Daarbij is het belangrijk een gezamenlijk begrip van blended leren te ontwikkelen en bijbehorende richtlijnen te delen (Porter et al., 2016).

Ook is een heroverweging van cursusontwerp nodig om de betrokkenheid van studenten te optimaliseren en contacturen te herstructureren (Garrison & Vaughan, 2008). Verder is het voor effectieve blended learning noodzakelijk om over de juiste support, passende middelen en hedendaags vakmanschap te beschikken. Een omgeving waarin de ontwikkeling van dit vakmanschap geborgd en beloond wordt is van cruciaal belang.

Leren in een steeds veranderende situatie

In de ict staan veranderingen nooit stil. Fioridi (2014) noemt bijvoorbeeld learning analytics, adaptief leren, gekalibreerde peer review en geautomatiseerde essay scoring (Balfour 2013). Kunstmatige intelligentie maakt geavanceerde toepassingen mogelijk waardoor docenten meer tijd aan persoonlijke feedback kunnen besteden. Het samenwerken met of inbedden van kunstmatige intelligentie vraagt om een passend onderwijsbeleid. Blended learning-ontwerpen moeten bijdragen aan studentmotivatie, zelfregulatie en meer doelgerichte student-student interactie (Abrami et al., 2011).

Het ontwerpen en verzorgen van blended onderwijs en de bewust gekozen activiteiten gaat verder dan alleen het aanbieden van mogelijkheden voor interactie. Bernard et al. (2014) benadrukken dat docenten zorgvuldig dienen te overwegen waarom bepaalde vormen van activiteit wenselijk zijn. Onderzoek naar effectiviteit helpt hen hierbij. Thema’s binnen dit onderzoek zijn bijvoorbeeld ontwerpprincipes voor zelfregulatie (Zimmerman, 2000), motiverende ontwerpprincipes (Pintrich, 2003) en ontwerpprincipes voor gezamenlijk en coöperatief leren (Johnson & Johnson, 2009).


Referenties

Albashiry, N. M., Voogt, J. M., & Pieters, J. M. (2015). Teacher collaborative curriculum design in technical vocational colleges: a strategy for maintaining curriculum consistency? The Curriculum Journal, 26(4), 601-624.

Anthony, B., Kamaludin, A., Romli, A. et al. Blended Learning Adoption and Implementation in Higher Education: A Theoretical and Systematic Review. Tech Know Learn (2020).

Bennett, S., Lockyer, L., & Agostinho, S. (2018). Towards sustainable technology‐enhanced innovation in higher education: Advancing learning design by understanding and supporting teacher design practice. British Journal of Educational Technology, 49(6), 1014-1026.

Bernard, R. M., Borokhovski, E., Schmid, R. F., Tamim, R. M., & Abrami, P. C. (2014). A meta-analysis of blended learning and technology use in higher education: From the general to the applied. Journal of Computing in Higher Education, 26(1), 87-122.

Binkhorst, F., Poortman, C. L., & Van Joolingen, W. R. (2017). A qualitative analysis of teacher design teams: In-depth insights into their process and links with their outcomes. Studies in Educational Evaluation, 55, 135-144.

 • meer...

  Bruggeman, B., Tondeur, J., Struyven, K., Pynoo, B., Garone, A., & Vanslambrouck, S. (2021). Experts speaking: Crucial teacher attributes for implementing blended learning in higher education. The Internet and Higher Education, 48, 100772.

  Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Ismagilova, E., Aarts, G., Coombs, C., Crick, T., ... & Williams, M. D. (2019). Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. International Journal of Information Management, 101994.

  Ellis, R. A., & Goodyear, P. (2016). Models of learning space: integrating research on space, place and learning in higher education. Review of Education4(2), 149-191.)

  Escueta, M., Quan, V., Nickow, A. J., & Oreopoulos, P. (2017). Education technology: an evidence-based review (No. w23744). National Bureau of Economic Research.

  Foldnes, N. (2016) The flipped classroom and cooperative learning: Evidence from a randomized experiment. Active Learning in Higher Education, 17 (1) 39-49

  Graham, C. R., Woodfield, W., & Harrison, J. B. (2013). A framework for institutional adoption and implementation of blended learning in higher education. The internet and higher education, 18, 4-14.

  Gray, C. M., Dagli, C., Demiral‐Uzan, M., Ergulec, F., Tan, V., Altuwaijri, A. A., ... & Boling, E. (2015). Judgment and instructional design: How ID practitioners work in practice. Performance Improvement Quarterly, 28(3), 25-49.

  Hollands, F., & Escueta, M. (2020). How research informs educational technology decision-making in higher education: the role of external research versus internal research. Educational Technology Research and Development, 68(1), 163-180.

  Jonker, H., März, V., & Voogt, J. (2019). Collaboration in teacher design teams: Untangling the relationship between experiences of the collaboration process and perceptions of the redesigned curriculum. Studies in Educational Evaluation, 61, 138-149.

  Koh, J. H.L. (2013) A rubric for assessing teachers' lesson activities with respect to TPACK for meaningful learning with ICT. Australasian Journal of Educational Technology, 29 (6), 887-900

  Lai, J. W., & Bower, M. (2019). How is the use of technology in education evaluated? A systematic review. Computers & Education, 133, 27-42.

  Lee, J., Lim, C., & Kim, H. (2017). Development of an instructional design model for flipped learning in higher education. Educational Technology Research and Development, 65(2), 427-453.

  Ma'arop, A. H., & Embi, M. A. (2016). Implementation of blended learning in higher learning institutions: A review of the literature. International Education Studies, 9(3), 41-52.

  Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., & Baki, M. (2013). The effectiveness of online and blended learning: A meta-analysis of the empirical literature. Teachers College Record, 115(3), 1-47.

  Oliver, M., & Trigwell, K. (2005). Can ‘blended learning’be redeemed?. E-learning and Digital Media, 2(1), 17-26.

  Porter, W. W., & Graham, C. R. (2016). Institutional drivers and barriers to faculty adoption of blended learning in higher education. British Journal of Educational Technology, 47(4), 748-762.

  Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2020). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda. Computers & Education, 147, 103778.

  Reints, A., & Wilkens, H. (2012). Wat bepaalt de kwaliteit van digitaal leermateriaal. Weten Wat WerktenWaarom1(1), 28-59.

  Sailer, M., & Homner, L. (2020). The gamification of learning: A meta-analysis.

  Thai, N. T. T., De Wever, B., & Valcke, M. (2017). The impact of a flipped classroom design on learning performance in higher education: Looking for the best “blend” of lectures and guiding questions with feedback. Computers & Education, 107, 113-126.

  Van Valkenburg, W.F., Dijkstra, W.P., de los Arcos, B., Goeman, K., van Rompaey, V., Poelmans, S. (2020). European Maturity Model for Blended Education. Erasmus+ Key Activity 2 (01-09-2017 – 31-08-2020).

  Vallée, A., Blacher, J., Cariou, A., Sorbets, E. (2020). Blended Learning Compared to Traditional Learning in Medical Education: Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Medical Internet Research, 22.

  Vo, H., Zhu, C., Diep, N.A. (2017) The effect of blended learning on student performance at course-level in higher education: A meta-analysis. Studies in Educational Evaluation, 53, 17-28

  Voogt, J., Laferriere, T., Breuleux, A., Itow, R. C., Hickey, D. T., & McKenney, S. (2015). Collaborative design as a form of professional development. Instructional science, 43(2), 259-282.

  Melissa Warr, M., & Mishra, P. (2021). Integrating the discourse on teachers and design: An analysis of tenyears of scholarship. Teaching and Teacher Education 99.

  Weijers, R. J., de Koning, B. B., & Paas, F. (2020). Nudging in education: From theory towards guidelines for successful implementation. European Journal of Psychology of Education, 1-20.

  Young, S., & Duncan, H. E. (2014). Online and face-to-face teaching: How do student ratings differ. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 10(1), 70-79.

  Yu, P.T., Wang, B. Y., Su, M.H. (2015). Lecture capture with real-time rearrangement of visual elements: impact on student performance. Journal of Computer Assisted Learning (2015), 31, 655-670